มทร.พระนคร ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 (ระบบออนไลน์)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

สำนักประกันคุณภาพ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร […]

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 มทร.พระนคร วันที่ 8 ธันวาคม 2565

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 รศ.ดร.นัฐโชติ […]

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2565

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา, ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ […]

(กิจกรรมที่ 2)โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมที่ 2 เสวนา นโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาใหม่ ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30-12.00 น.

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

กิจกรรมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมที่ 2 เสวนา นโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาใหม่ […]