ขอประชาสัมพันธ์ที่อยู่เว็บไซต์ กองส่งเสริมคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Posted Posted in ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

ขอประชาสัมพันธ์ที่อยู่เว็บไซต์ กองส่งเสริมคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ www.eq.rmutsb.ac.th  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร เพื่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2566

Posted Posted in Uncategorized, ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร เพื่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 8 – […]

มทร.พระนคร ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 (ระบบออนไลน์)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

สำนักประกันคุณภาพ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร […]

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 มทร.พระนคร วันที่ 8 ธันวาคม 2565

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 รศ.ดร.นัฐโชติ […]