อบรมการใช้ระบบ CHE QA Online ปีการศึกษา 2561 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง ศูนย์การเรียนรู้ Big Data Virtual Lab

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการกันประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561  และจะต้องรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน […]

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิชาการ : ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นในวันระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2562

Posted Posted in ข่าวกิจกรรมโครงการ/อบรมสัมมนา

สำนักประกันคุณภาพ จึงได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิชาการ : ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นในวันระหว่างวันที่ 13 […]

Posted Posted in สำหรับ Admin

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSLWNqv5kh1tsBU6AYs5rOqk6e6MvFnlrS1vWxhBs9Rqv9-dzzoaKdH78QigAdTZNHM9wr4CnF32z8D/pub?gid=1784099989&single=true&output=pdf https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSLWNqv5kh1tsBU6AYs5rOqk6e6MvFnlrS1vWxhBs9Rqv9-dzzoaKdH78QigAdTZNHM9wr4CnF32z8D/pub?gid=1784099989&single=true&output=tsv