ข้อมูลเปรียบเทียบเกณฑ์ สกอ. ระดับคณะ กับ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 (2 ก.ย. 58)

รายละเอียดของเกณฑ์ สกอ. เปรียบเทียบ ระดับคณะ กับ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 สามารถดูรายละเอียดได้จากไฟล์ด้านล่าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *