สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553 – 2556 และผลการประเมินภายใน ปีการศึกษา 2556 มทร. 9แห่ง

สำนักประกันขอเผยแพรข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาดังนี้

1.  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เปรียบเทียบปีการศึกษา 2553-2556

สรุปคะแนนแต่ละเกณฑ์ ปี 53-56 (2-10-57)_001

2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษษ 2556 เปรียบเทียบ มทร. 9 แห่ง

สรุปคะแนนแต่ละเกณฑ์ ปี 53-56 (2-10-57)_002

 

สามารถโหลดไฟล์ ได้ที่นี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *