ทำเนียบผู้ดูแล KM

RMUTP_logo
ชื่อ : ดร.พัทรียา
นามสกุล : เห็นกลาง
ตำแหน่ง : ผอ.สำนักประกันคุณภาพ
E-mail : pattareya_h@hotmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : 02 665 3762 ต่อ 6067
085 926 3705
RMUTP_logo
ชื่อ : น.ส. อทัยการณ์
นามสกุล : จันเสนา
ตำแหน่ง :
E-mail : Ataikarn.j@rmutp.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 02 665 3762 ต่อ 606
RMUTP_logo
ชื่อ : นายวรวุฒิ
นามสกุล : บุญกล่ำ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
E-mail : worawut.b@rmutp.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ : 02 665 3762 ต่อ 606