ภาพถ่ายโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร : สร้างความรู้ความเข้าใจ/เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ สกอ.และสมศ. วันที่ 4 มีนาคม 2559


Warning: imagejpeg(/var/www/virtual/qa/wordpress/wp-content/plugins/download-manager/cache/page-1-400x300.jpg): failed to open stream: Permission denied in /var/www/virtual/qa/wordpress/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 402

Warning: imagejpeg(/var/www/virtual/qa/wordpress/wp-content/plugins/download-manager/cache/page-1-575x170.jpg): failed to open stream: Permission denied in /var/www/virtual/qa/wordpress/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 402

Warning: imagejpeg(/var/www/virtual/qa/wordpress/wp-content/plugins/download-manager/cache/page-1-100x45.jpg): failed to open stream: Permission denied in /var/www/virtual/qa/wordpress/wp-includes/class-wp-image-editor.php on line 402
ภาพถ่ายโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร : สร้างความรู้ความเข้าใจ/เตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์...
March 9, 20160 DownloadsDownload