ข้อมูลเปรียบเทียบเกณฑ์ สกอ. ระดับคณะ กับ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 (2 ก.ย. 58)

รายละเอียดของเกณฑ์ สกอ. เปรียบเทียบ ระดับคณะ กับ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 สามารถดูรายละเอียดได้จากไฟล์ด้านล่าง

แจ้งปรับปรุงแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน CDS ระดับคณะและสถาบัน ปีการศึกษา 2557 ปรับปรุงจาก CHE 3D 57 (24 ส.ค. 58)

แจ้งปรับปรุงแบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐาน CDS ระดับคณะและสถาบัน ปีการศึกษา 2557 ปรับปรุงจาก CHE 3D 57 สามารถดาวน์โหลดได้จาก link ด้านล่าง

 

แจ้งปรับปรุง แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง SAR ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 (24 ส.ค. 58)

แจ้งปรับปรุง แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง SAR ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 (24 ส.ค. 58)  สามารถดาวน์โหลดได้จาก link ด้านล่าง

แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2557 ระดับสถาบัน (24 ส.ค. 58) 

 

 

 

แบบฟอร์ม SAR ปีการศึกษา 2557 ระดับคณะ (21/08/58)

แบบฟอร์ม SAR ปีการศึกษา 2557 ระดับคณะ  ทุกคณะสามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์ด้านล่าง

 

แบบฟอร์ม SAR ปีการศึกษา 2557 ระดับคณะ  (21/08/58) logo_new

แบบฟอร์มรายงานผลตรวจประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร ปริญญา ตรี/โท/เอก (21/08/58)

แบบฟอร์มรายงายผลตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ปริญญา ตรี/โท/เอก (21/08/58)