ข่าวสาร IQA

ขอแจ้งการดำเนินงานระบบ CHE QA ปีการศึกษา 2561

Posted

แจ้งความคืบหน้าระบบ CHE QA 61

1. สปภ. ได้ตั้งต้นปีการศึกษา 2561 ของระบบ CHE แล้วนะครับ ซึ่ง คณะ(QA) ดำเนินการต่อได้เลย (ข้อ 3 4 และ 5)
2. สปภ. ได้ดำเนินการเรื่อง “การยกเลิกตัวบ่งชี้ของหลักสูตร /ขอเพิ่มหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง/ขอเพิ่มข้อมูลอาจารย์ ในระบบ CHE QA” แล้วนะครับ (ยังเหลืออยู่ 2 หลักสูตร คือ 1.หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล(ป.โท) และ 2.หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน (ป.เอก)กำลังประสานสกอ.)
3. คณะสามารถที่จะกำหนด “กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา” (ให้เลือก “กลุ่ม ค2 สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับปริญญาตรี”) และ “เลือกตัวบ่งชี้ที่ประเมิน”
4. คณะสร้าง/เพิ่ม/แก้ไขผู้ใช้งานระดับคณะ/หลักสูตร (User/Pass) พร้อมผูกผู้ใช้งานเข้ากับหลักสูตร
5. กรณีคณะ/หลักสูตรไหนพร้อมบันทึกข้อมูลในระบบ CHE ก็สามารถทำได้เลยนะครับ ซึ่งถ้าพบปัญหานำมาแจ้งหรือสอบถามได้ในวันที่อบรม การใช้ระบบ CHE วันที่ 25 ก.ค.62 ก็ได้นะครับ

ปล. ถ้าเจอปัญหาหรือข้อสงสัยในระบบสามารถสอบถามได้เลยนะครับไม่ต้องรอวันที่ 25 ก.ค. 62 (เบอร์ 6604)