Uncategorized

แบบประเมินโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิชาการ : ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 13-14 พ.ค. 62

สแกน QR Code หรือ  (คลิ๊กที่นี่)

แบบประเมินโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิชาการ : ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2562

ณ โรงแรมการ์เด้นท์ ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี