ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง

ไฟล์ PDF ดาวน์โหลดได้ที่นี้ 

คะแนนประเมินคุณภาพภามยใน ปีการศึกษษ 2557 มทร. 9 แห่ง_001 คะแนนประเมินคุณภาพภามยใน ปีการศึกษษ 2557 มทร. 9 แห่ง_002

กราฟคะแนนประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคะแนนประเมินคุณภาพภามยใน ปีการศึกษษ 2557 มทร. 9 แห่ง_003

กราฟเปรียบเทียบคะแนนประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 มทร. 9 แห่ง

คะแนนประเมินคุณภาพภามยใน ปีการศึกษษ 2557 มทร. 9 แห่ง_004

กราฟเปรียบเทียบคะแนนประเมินคุณภาพภายใน ตามองค์ประกอบคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 มทร. 9 แห่ง

คะแนนประเมินคุณภาพภามยใน ปีการศึกษษ 2557 มทร. 9 แห่ง_005